Evo kako će izgledati nova autobuska i železnička stanica u Beogradu. VIDEO-Atlas034.

 

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je danas javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železnicke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, za autobusku stanicu.

Kako se navodi na sajtu Grada Beograda, javni uvid obaviće se od 21. septembra do 5. oktobra svakog radnog dana od devet do 18 casova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45.

Nova autobuska stanica koja će se nalaziti na Novom Beogradu imaće 65 perona, a kompleks železnicke stanice ukupno sedam koloseka.

Prema Nacrtu, autobuska stanica će se prostirati na površini od 9,2 hektara, a deo kompleksa železničke stanice trebalo bi da zauzme površinu od 3,5 hektara. Mreža saobraćajnica sa aneksom autobuske stanice obuhvatiće oko 9,5 hektara.

Autobuska stanica, kako piše u Nacrtu, imaće 44 polazna perona, 12 dolaznih, a devet dolazno/polaznih za turističke linije, odnosno ukupno 65 perona u okviru građevinskog kompleksa autobuske stanice.

U planu je i 30 parking mesta za duže zadržavanje autobusa u neposrednoj blizini. Cilj je i da ceo kompleks ima prateće sadržaje za korisnike autobuske stanice čime bi se pružio viši kvalitet uslugu.

U skladu sa tim predviđa se i prateći poslovni prostor, supermarket sa garažom i parking prostorom, a dozvoljena je i izgradnja stanice za snabdevanje gorivom.

Kako piše u nacrtu, stanični trg planiran je ka Ulici Antifašisticke borbe.

Na staničnom trgu treba obezbediti nesmetane pešacke pristupe do stajališta javnog prevoza, kolski pristup zgradi stanice za korisnike stanice i taksi vozila, taksi stanicu za minimalno 20 vozila, parking za kratko zadržavanje putničkih vozila sa minimalno 40 parking mreža, ulaz/izlaz u podzemnu garažu, zelene i slobodne površine.

Stanični objekat planiran je na prostoru između staničnog trga i peronskog prostora. U planu je i javna garaža sa 200 parking mesta koju treba projektovati sa ulazom i izlazom iz Ulice Đorda Stanojevića.

U okviru objekta železnicke stanice treba da se obezbedi peronski prostor za pet postojecih i dva planirana koloseka. Objekat železnicke stanice je planiran ispod, do i iznad konstrukcije železničke pruge, ka ulicama Nova 1 i Antifašisticke borbe.

Granicom Plana obuhvaćen je deo teritorije Gradske opštine Novi Beograd, između ulica: Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorda Stanojevića, planirane Nova-1 i Antifašističke borbe.

Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 22.2 hektara

 

 

 

 

 

Izvor: Nacionalist.rs

Slika: N1

Pročitajte i:

Leave a Comment