On je jedini stao naspram 10.000 Austrougara, evo o kome se radi.-Atlas034.

Tokom Kolubarske bitke, austrougari su pokušali da udare srpsku vojsku sa leđa prelaskom preko Dunava kod Smedereva. Prelazak 10.000 austrugarskih vojnika započet je 09.11., naspram njih su stajale rezervne snage trećepozivaca jačine oko 3000 ljudi.⁣

Poziv u pomoć je poslat na sve strane, međutim sve snage su bile zauzete krvavim borbama na zapadu. Na poziv je jedini odgovorio major Jovan Naumović iz sela Petka (32km dalekog) koji je u pomoć poveo 500 mladića sa vojne obuke. Regruti su u punoj ratnoj opremi trčali 5 sati u pomoć starcima. Kad su stigli neprijatelj je završio forsiranje reke i krenuo da razvija bojni poredak. Major Naumović je imao samo jedan predlog-juriš. Sad, odmah. Predlog je usvojen. Naumović je nakon sastanka sa komandom okupio svoju „decu“ i izneo im plan, uz sledeće reči:⁣

„Braćo! Došao je dan da vratimo krv starim šumadincima, koji nas oslobodiše turaka i viševekovnog ropstva. Hoćemo li? Hoćemo!“ ⁣

Uz pesmu, juriš su poveli mladići za kojima su krenuli i trećepozivci. Sudarili su se na obalama Dunava. 2000 austrugara je zarobljeno, 4000 se povuklo nazad.

 

 

 

Izvor: Nacionalist.rs

Slika: Nacionalist.rs

Pročitajte i:

Leave a Comment